Հասանելի դասընթացներ

Առաջին քայլեր դեպի ՏՏ աշխարհ

Առաջին քայլեր դեպի ՏՏ աշխարհ

1.  Համակարգչի կառուցվածքը
2. Օպերացիոն համակարգեր
3. IP
4. DNS
5. DHCP


Օպերացիոն համակարգեր

Օպերացիոն համակարգեր

«Օպերացիոն համակարգեր» դասընթացի շրջանակներում

Ցանցային ադմինիստրատոր

Ցանցային ադմինիստրատոր

1.  Active Directory
2. Group Policy Administration
3. Configuring the Server in Windows